UWAGA! Zamykają naszą szkołę podstawową

Projekt takiej uchwały złoży na komisji w dniu 16 lutego 2007 roku
radny Mariusz Liczbiński członek Platformy Obywatelskiej należący
do komitetu wyborczego Porozumienie Obywatelskie.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że próbuje się zamknąć szkołę
najlepszą w gminie, spełniającą wszystkie kryteria jakie stawia się przed
placówką oświatową.

Komitet wyborczy Porozumienie Obywatelskie, do którego należą radni
opowiadający się za zamknięciem naszej szkoły, na czele z radnym
powiatowym p. Andrzejem Lipińskim, w czasie kampanii wyborczej
wielokrotnie deklarował o pozostawieniu obecnej sieci szkół, do czasu
wybudowania w Mieroszowie nowej szkoły. Jak widać w czasie kampanii
wyborczej można mówić wszystko, aby skłonić wyborców do głosowania
na siebie. Myślę, że wielu wyborców czuje się w tej chwili oszukanych.

Jak relacjonują całą sprawę radni z Sokołowska, żadne merytoryczne
argumenty nie trafiają do wnioskodawcy, w tej sytuacji można być
pewnym, że decyzja o zamknięciu szkoły podstawowej w Sokołowsku jest
czysto polityczną, nie mającą żadnych podstaw ekonomicznych, a już na
pewno społecznych.

Mówi się dzisiaj w Polsce o masowej emigracji zarobkowej młodych ludzi.
Czy taka decyzja pomoże w zatrzymaniu tego niepokojącego zjawiska ?
Jak ma rozwijać się środowisko pozbawione przedszkola, szkoły, miejsca
stanowiącego centrum kultury? Niepokojące jest to, że tacy ludzie mający
klapki na oczach, nie widzący szerszego aspektu społecznego swojej
decyzji mają decydować o przyszłości dziesiątek ludzi naszej
miejscowości, o rozwoju przyszłych pokoleń.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt zorganizowania „konsultacji
społecznych” w sprawie zamknięcia naszej szkoły w - Mieroszowie. Jest
to chyba celowe działanie na ograniczenie ilości osób mogących wziąć
udział w takim spotkaniu. Będzie się decydować o nas , bez nas.

Zwracamy się do wszystkich przyjaciół Sokołowska, o pomoc w dotarciu
do odpowiednich osób, którzy by mogli zablokować tą krzywdzącą
uchwałę.
Użyjcie swoich kontaktów na rozgłoszenie tej sprawy wśród osób, którzy
by mogli coś w tej sprawie pomóc.

Na koniec zwracamy się z apelem do pozostałych radnych naszej gminy
o nieuleganie chorej argumentacji p.Liczbińskiego. Nie zapisujcie się w
historii jako ci, którzy uzdrawiają chore instytucje, kosztem burzenia
doskonale rozwijającej się miejscowości. Sokołowsko już kiedyś było
przysiółkiem Kowalowej.

Nie zapominajcie o strategii rozwoju naszej gminy, mówiącej o stawianiu
na turystykę. Ślepy jest ten, który nie widzi, że rozwój turystyki jest przede
wszystkim przez Sokołowsko. Przez aktywację wszystkich elementów (w
tym szkoły i przedszkola) podnosi się walory miejscowości dla przyszłych
zasiedleń i inwestycji turystycznych.

Pamiętajmy, że w ostatnim czasie gmina sprzedała w Sokołowsku ponad
trzydzieści działek budowlanych. Osoby te kupiły działki w miejscowości
rozwijającej się a nie w miejscu, gdzie nieobliczalne działania rady
powodują zmniejszenie wartości przyszłych inwestycji.

Nie jest tajemnicą, że od lat liczba mieszkańców gminy Mieroszów
dramatycznie spada. Być może zabrzmi to jak żart, ale Sokołowsko
jest jedyną miejscowością w gminie, w której w ostatnich latach
liczba mieszkańców rosła.

To jest kolejny dowód na to, że argumenty merytoryczne
nie były brane pod uwagę przez wnioskodawcę p.Liczbińskiego.

*********************************************************************************
Zapraszam do dyskusji na SOKO-FORUM *********************************************************************************